Nedir.Org*
Soru Sor
Sponsorlu Bağlantılar
NightShade

Yenilenemez Enerji Kaynakları Hakkında Slayt Nedir

Merhaba Yenilenemez enerji kaynakları hakkında slayt hazırlamam gerekiyor ama slaylarda hep yenilenebilir vb. var bildiğiniz hazır slayt vb. var mı?


2018-05-07 18:59:53 Coğrafya

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?

Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim
Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Bağlantılı Yazılar
01 | Yenilenemez Enerji Kaynakları

Yenilenmez Enerji Kaynağı Nedir
Bilimsel olarak esasen, enerji kaynakları sıralamasında yenilenemez olarak adlandırılan bir enerji kaynağı olmamasına rağmen, oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji adı verilmektedir. Bu kaynakların büyük bölümü fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden oluşmakla birlikte, özellikle fosil kaynaklı yakıtların yanmasıyla oluşan enerjinin verimliliği ve fazla enerji vermesi, doğal çevreye ve ekolojiye olan zararları çok fazladır. Aynı şekilde, nükleer enerjinin de kontrolsüz kullanılması.. - Yazıya Git..

02 | Enerji Dönüşümü

Daha önce de bahsettiğimiz gibi hiçbir enerji kaybolmaz. Sadece dönüşüm sonucu başka bir enerji türü olur. Yani, evrendeki enerji toplamı değişmez. Buna enerjinin korunumu denir. Bu kısmı daha çok şekiller vasıtasıyla anlatmak istiyorum. İlk örneğimiz hidroelektrik santrali. Kademe kademe anlatmakta yarar görüyorum.Nehirlerden gelen suyun kinetik enerjisi barajda potansiyel enerjiye dönüşür.Bu potansiyel enerji kapaklardan akarak doğrusal hareketle bir kinetik enerjiye dönüşür.Buradan da türbin görevi devralır. O doğrusal hareketi dairesel harekete.. - Yazıya Git..

03 | Madenler ve Enerji Kaynakları

Madenler ve Enerji Kaynakları
Yazar
Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN

1. Giriş
Yerkabuğunun içinde kayaçların bileşiminde yer alan mineral toplulukları olarak
adlandırılan madenler büyük ölçüde yerin jeolojik yapısına, o yapının oluşum zamanına
ve yaşına bağlıdır. Bu bakımdan madenler metalik madenler (krom, demir,
civa, uranyum, manganez, boksit, altın, çinko, alüminyum vb.) metal dışı madenler
(mermer, kaolin, dolomit, zımpara, lületaşı, asbest, kükürt, sodyum, sülfat, bor tuzları
ve süs.. - Yazıya Git..

04 | Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi

Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi Nedir
Yer çekimi Potansiyel Enerjisi, bir kütlenin yer çekimi alanında bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu enerjidir. Bir cismin üzerine etkiyen Fg=mg kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü ile cismin yüksekliğinin çarpımına kütle çekimi (yerçekimi) potansiyel enerjisi denir ve Ug ile gösterilir.Potansiyel Enerji Cisimlerin hareket halinde olmadıkları durumlarda sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir. Bir cismi yerden daha yüksek bir noktaya kaldırdığımızda yer çekimine karşı bir iş yapar. Yapılan bu iş.. - Yazıya Git..

05 | Nükleer enerji

nükleer enerji : atom çekirdeğindeki birleşme ve bölünme tepkimeleri sırasında çok yüksek enerji açığa çıkar. bu enerjiye nükleer enerji denir. - Yazıya Git..

06 | Okuldaki kaynaklarimizi verimli kullamamiz neden onemlidir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

07 | Münazara ile ilgili slayt varmı

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Cevreyi korumak icin enerji olusumu nelerdir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Yerkabuğunun yapısı ile ilgili video slayt

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

Yenilenemez Enerji Kaynakları Hakkında Slayt Resimleri

Yenilenemez Enerji Kaynakları Hakkında Slayt Sunumları

 • 5
  Dosyayı Göster
  1 yıl önce
  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI1

  2. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI2ENERJİ İHTİYACIMIZ ARTIYOR.!Günümüzde insan nüfusunun artışı, teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların çeşitlenmesi enerji ihtiyacını da artırmıştır. İnsanlar bu enerji ihtiyaçlarını çeşitli enerji kaynaklarından karşılarlar.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  3. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI3Herhangi bir yolla enerji üretimi sağlayan kaynaklara enerji kaynakları denir. {37CE84F3-28C3-443E-9E96-99CF82512B78}ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIFOSİL YAKITLARGÜNEŞ ENERJİSİNÜKLEER ENERJİRÜZGÂR ENERJİSİJEOTERMAL ENERJİHİDROELEKTRİK ENERJİBİYOKÜTLE ENERJİSİstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  4. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI4Oluşumları ve yenilenmeleri çok uzun yıllar alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI5Fosil YakıtlarÖlü bitki ve hayvan atıklarının parçalanmadan toprak altında uzun süre (milyonlarca yıl) beklemesi ile oluşan kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlardır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  6. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI6Bu yakıtlar ev ve işyerlerinde ısınma, aynı zamanda termik santrallerde elektrik üretmek amacıyla kullanılır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  7. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI7Petrol ise sadece enerji üretiminde değil, benzin, mazot, LPG, plastik ve boya gibi pek çok ürünün elde edilmesinde kullanılır. Doğal gaz ise genellikle ısınma maksadıyla kullanılmaktadır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  8. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI8Nükleer EnerjiUranyum, plütonyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerin özel yöntemlerle parçalanmasıyla elde edilen enerjidir. Çıkan enerji elektrik üretiminde kullanılır. Bu şekilde elektrik üretilen santrallerde oluşan radyoaktif atıkların en aza indirilmesi için özel haznelere konulup yerin çok derinlerine gömülmesi gibi özel önlemler alınır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

  9. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI9Yenilenemez enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzluklar her geçen gün artmaktadır. Bu olumsuzlukların küresel ısınma, hava, toprak ve suların kirlenmesi, asit yağmurları olduğu düşünüldüğünde dünyanın geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkmaktadır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI10Kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  11. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI11Hidroelektrik enerji, suyun hareketinden yararlanılarak üretilen enerjidir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  12. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI12Rüzgârın hareket enerjisinden faydalanılarak, rüzgâr jeneratörleri aracılığı ile elektrik elde edilmesine rüzgâr enerjisi denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  13. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI13Jeotermal enerji yeryüzünün iç katmanlarında (yani binlerce kilometre altındaki) magmadan gelen ısının etkisi ile oluşan sıcak su veya su buharından elde edilen enerjidir. Jeotermal enerji kaynakları elektrik üretimi, ısınma (ev, sera, termal tesis), endüstriyel uygulamalar ve termal turizm-tedavi amaçlı kullanılmaktadır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  14. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI14Güneş EnerjisiGüneş enerjisi günümüzde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Güneş panellerindeki güneş pilleri ile güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Güneş panelleri suyun ısıtılmasında da kullanılır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  15. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI15Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir. Biyokütle enerjisi hayvan dışkıları, ölü ağaçlar, ekinler, ağaç kabuğu ve talaştan elde edilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  16. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI16Çevremizdeki birçok atık maddenin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm denir. Bu atıkların kimyasallar, plastikler, metaller, cam ve kâğıt olarak gruplandırıp ayrı ayrı toplanması gerekir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  17. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI17Geri dönüşüm logosunun bulunduğu ürünler kullanım süreleri bittiğinde geri dönüşümle yeni ürünlere dönüştürülebilir. Geri dönüşüm sayesinde; doğal dengenin korunması sağlanır,doğal kaynaklar korunur,çevre kirliliği önlenir,ham madde tasarrufu sağlanır,enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI18Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde gelecek 100 yıl içerisinde yenilenemez enerji kaynaklarının tükeneceği öngörülmektedir. Yenilenemez enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı açısından olumsuzlukları da ortadadır. Bu durum da yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi artıracaktır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI19“Biz dünyayı babamızdan miras değil; çocuklarımızdan emanet aldık.”style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 4
  Dosyayı Göster
  1 yıl önce
  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.
  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN VE TEKNOLOJİ PERFORMANS ÖDEVİHAZIRLAYAN:ALPER ÇEVİKSINIF:8/GNUMARA:97KONU: YENİLENEBİLİR VE YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI NELERDİR?

  2. Sayfa
  YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI NEDİR? Yenilenebilir Enerji gücünü Güneşten alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen çevreye emisyon yaymayan enerji kaynağıdır.

  3. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİ…Güneş enerjisi, güneşten yayılan ışık ve ısı enerjisine verilen genel isimdir. Antik çağlardan beri bu enerji sürekli gelişen teknolojiler yardımı ile insanoğlu tarafından kullanılmaktadır.Güneş ışınları, rüzgar ve dalga enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle ile birlikte yenilenebiir enerji kaynaklarının büyük bölümünü oluşturur. Bu noktada belirtilmelidir ki, güneş enerjisinin sadece çok ufak bir kısmı günümüzde kullanılmaktadır.

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  RÜZGAR ENERJİSİ… Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir.Rüzgârın gücünden yararlanılmaya başlanması çok eski dönemlere dayanır. Rüzgâr gücünden ilk yararlanma şekli olarak yelkenli gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri için de rüzgâr gücünden yararlanılmıştır. Günümüzde daha çok elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  DALGA ENERJİSİ…Dalgalar güçlü ve sınırsız bir doğal yenilenebilir enerji kaynağıdır.Bu enerji, dalganın yüzeyinden yada yüzey altındaki dalgaların basıncından elde edilmektedir. Dalgalanma bilindiği gibi rüzgarın su yüzeyinde yaptığı salınım hareketidir.Dalga enerjisi makineleri de bu hareketten ve bu hareket sonucu oluşan basıncı kullanarak enerji üretirler.

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  BİYOKÜTLE ENERJİSİ…Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  JEOTERMAL ENERJİ…Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  HİDROLİK ENERJİ…Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerji santralları genellikle barajların yanında kurulur; böylece hızla akan bir akarsuyun ya da bir baraj gölünde birikerek yüksekten dökülen suyun enerjisi su türbinlerini, bu türbinler de elektrik üreteçlerini çalıştırır.  ppt_xppt_ystyle.visibility

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  HİDROJEN ENERJİSİ…Doğada bileşikler halinde bol miktarda bulunan hidrojen serbest olarak bulunmadığından doğal bir enerji kaynağı değildir. Bununla birlikte hidrojen birincil enerji kaynakları ile değişik hammaddelerden üretilebilmekte ve üretiminde dönüştürme işlemleri kullanılmaktadır.Hidrojen karbon içermediği için fosil yakıtların neden olduğu çevresel sorunlar yaratmaz. Isınmadan elektrik üretimine kadar çeşitli alanların ihtiyacına cevap verebilecektir. Gaz ve sıvı halde olacağı için uzun mesafelere taşınabilecek ve iletimde kayıplar olmayacaktır.

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  YENİLENEMEZ ENREJİ KAYNAĞI NEDİR?Aslında doğada yenilenemeyen enerji türü yoktur fakat bazı enerji kaynakları meydana gelişlerinin bir sebebi olarak yenilenmeleri çok uzun süreler almaktadır. Bu nedenledir ki bunlar, yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılmıştır. Doğalgaz, kömür, petrol ve bor yenilenemez enerji kaynaklarıdır

  18. Sayfa
  FOSİL YAKITLAR…Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.

  19. Sayfa
  Kömür: Yeraltında bulunan sertleşmiş hayvan fosillerinin oluşturduğu kolayca yanabilen siyahımsı bir maddedir. Ülkemizde en çok bulunan kömür türü linyit olup, yaygın şekilde kullanılmaktadır. Taşkömürü ise, Zonguldak, Ereğli ve Amasra bölgelerindeki kömür yataklarından çıkartılır. Buradaki madenlerde çıkartılan taşkömürleri yüksek kalori vermeleri ve pahalı olmaları nedeniyle daha çok demir-çelik sanayilerinde kullanılmaktadır.

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  Doğalgaz:Dünyada ısınmada %75 gibi bir oranla en çok kullanılan yakıt türüdür. Dünyanın toplam enerji tüketiminin ise, %22′sini karşılamaktadır. Çok eski tarihlerden beri kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan doğalgazın tamamına yakının komşu ülkelerimizden temin etmekteyiz.

  22. Sayfa


  23. Sayfa
  Petrol: Türkiye’de fazla petrol yatağı bulunmadığından %90′ına yakınınn ithal ederiz. Türkiye’de bulunan petrol yataklarının ise % 98′i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Adıyaman ve Mardin çevresinde çıkarılan petrolümüzün tamamı ve ve ithal edilen petrolümüz, İzmir’deki Aliağa, Mersin’deki Ataş, İzmit’teki İpraş ve Batman rafinerilerinde işlenmektedir.

  24. Sayfa


  25. Sayfa
  Bor: Dünyadaki bor rezervinin %70′i sadece Türkiye’de ege bölgesinde bulunmaktadır. Kalan borun tamamına yakını yani %30′luk kısmı ise ABD’de bulunmaktadır. Türkiye’de borun bulunduğu yerler Balıkesir (Bigadiç, Sandıklı, Susurluk), Eskişehir (Seyitgazi), Kütahya (Emet) ve Bursa’dır.

  26. Sayfa


  27. Sayfa


  28. Sayfa
  NÜKLEER ENERJİ…Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.

  29. Sayfa


  30. Sayfa
  ÖĞRETMENİM:DOĞUKAN AKMENSON

Yenilenemez Enerji Kaynakları Hakkında Slayt Soru & Cevap

Yenilenemez Enerji Kaynakları Hakkında Slayt Ek Bilgileri

Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız
Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız